Quảng Ninh sắp thi khảo sát chất lượng lớp 12

10/03/2019 06:14 LÃ TIẾN
(GDVN) - Từ ngày 14-16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chỉ đạo các trường Trung học phổ thông trong tỉnh tổ chức kỳ thi khảo sát lớp 12 năm học 2018-2019.

Cụ thể, ngày 14/3, các thí sinh thi Ngữ văn, Toán; ngày 15/3 thi các môn khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ; ngày 16/3 thi các môn khoa học xã hội.

Trong trường hợp đặc biệt, các đơn vị có thể điều chỉnh lịch thi để phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải tuân thủ các mốc thời gian.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chỉ đạo, công tác đề thi do đơn vị tổ chức thi chủ động thực hiện trên cơ sở vận dụng Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia hiện hành.

Học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) tích cực ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia (Ảnh: CTV)

Sở cũng lưu ý đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp Trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12;

Đồng thời tiếp cận với đề thi Trung học phổ thông quốc gia theo tiêu chí đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và có độ phân hóa phù hợp để làm cơ sở cho tuyển sinh đại học.

Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên nghiên cứu, vận dụng quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia hiện hành, căn cứ tình hình thực tế, chú động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức khảo sát lớp 12 đảm bảo khách quan, an toàn, đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh.

Qua đó điều chỉnh hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị, tăng cường nghiệp vụ thi Trung học phổ thông quốc gia.

LÃ TIẾN