Thành tích các cuộc thi sẽ không còn là tiêu chí để xét thi đua giữa các trường

25/05/2017 03:19 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia, chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để tổ chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia cũng như các cuộc thi tại địa phương dành cho giáo viên và học sinh phổ thông đồng thời điều chỉnh chính sách với người dự thi, không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua với các địa phương, đơn vị.

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các sở giáo dục đào tạo địa phương, kết quả rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, số lượng các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh hiện nay quá nhiều, chồng chéo, gây áp lực cho giáo viên, học sinh.

Và nhiều cuộc thi không nhận được sự đồng tình của xã hội.

Thành tích cuộc thi sẽ không còn là tiêu chí để xét thi đua giữa các trường (Ảnh minh họa: Báo VnExpress)

Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia, chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để tổ chức.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh chính sách đối với người dự thi, không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị.

Đối với các cuộc thi do các sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu rà soát và tinh giảm.

Học là chính hay chỉ là thi thố?

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với họat động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh.

Không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo, hình thức tổ chức cuộc thi phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giáo viên và học sinh tham gia một cách tự nguyện, miễn phí, khuyến khích hình thức thi trực tuyến để có thể thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, không sử dụng kết quả các cuộc thi do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và thành tích của học sinh do sở Giáo dục và Đào tạo cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm 2017-2018, tuyển thẳng trong xét tuyển học sinh đầu cấp từ năm học 2018-2019.

Theo đó, Bộ cũng không xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh do các sở Giáo dục và Đào tạo cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở rà soát báo cáo lại các cuộc thi sẽ tiếp tục duy trì tại địa phương trước ngày 31/5.

Linh Hương