Thứ trưởng Bộ GD cảm ơn báo chí về dự thảo đề án 70.000 tỉ đồng

13/06/2011 01:47
(GDVN) - Bộ GD-ĐT xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức và cá nhân đã có ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Đề án này.

(GDVN) - Ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn các tổ chức và cá nhân đã có ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Đề án  “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”.

{iarelatednews articleid='4265,4184'}

Theo đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 242 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bộ GD-ĐT đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nghiên cứu xây dựng Đề án: “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”.

 


Trong quá trình xây dựng đề án, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã gửi dự thảo cho một số tổ chức, cơ quan để xin ý kiến góp ý.

Trong những ngày qua, sau khi Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Đề án này, đã có nhiều ý kiến góp ý của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của đất nước, được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ GD-ĐT xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức và cá nhân đã có ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Đề án này.

Thứ trưởng cũng cho hay, trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Ban soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng dự thảo, hoàn thiện đề án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

PV