Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông tuyển sinh Thạc sĩ Báo chí năm 2019

03/04/2019 11:52 Hồ Thu
(GDVN) - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Báo chí năm 2019 tại Đà Nẵng, Vĩnh Long và Bình Dương.

Năm 2019, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức thực hiện tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Báo chí (định hướng ứng dụng) tại 3 tỉnh Đà Nẵng, Vĩnh Long và Bình Dương.

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Ussh.vnu.edu.vn

Theo đó, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông giới thiệu nội dung cụ thể về chương trình đào tạo như sau:

1. Thời gian đào tạo: chương trình chuẩn 24 tháng (cố gắng rút gọn trong 18 tháng, trong đó, 12 tháng học và thực hiện luận văn song song quá trình học).

2. Địa điểm học:

- Trường Đại học Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long

- Trường Đại học Bình Dương tại tỉnh Bình Dương

- Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV, Đà Nẵng)

3. Đội ngũ cán bộ giảng dạy: là các Phó giáo sư, Tiến sĩ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại Anh, Úc, Đức, Hàn Quốc, các chuyên gia về đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông có uy tín, các nhà báo giàu kinh nghiệm của các cơ quan báo chí hàng đầu ở Việt Nam hiện nay, các nhà lãnh đạo và quản lý báo chí…

4. Đối tượng dự tuyển: tất cả các ứng viên đã có 1 bằng đại học.

Các ứng viên có bằng Đại học không phải ngành Báo chí, cần học 1 khóa học chuyển đổi bổ túc kiến thức (do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông tổ chức tại các tỉnh Đà Nẵng, Bình Dương, Vĩnh Long) để có trình độ đáp ứng điều kiện thi tuyển.

5. Thời gian tuyển sinh: năm 2019

6. Thông tin cụ thể trên website:  

http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thong-bao-tuyen-sinh-Thac-si-Tien-si-nam-2019-1-708-18328

Hỗ trợ thông tin tuyển sinh:

Cô Nguyễn Hằng (Điện thoại: 0974 773 886; Email: nguyenhangbcnv@gmail.com).

Cô Nguyễn Thị Thuận (Điện thoại: 0989811515; Email: thuanquynh123@gmail.com: lớp chuyển đổi).

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông ra mắt ngày 16/11/2018, được thành lập trên cơ sở tích hợp Khoa Báo chí và Truyền thông và Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông.

Đây là mô hình đầu tiên trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát triển từ cấp khoa lên cấp Viện theo tinh thần định hướng tự chủ đại học.

Hồ Thu