Các mô hình giáo dục đặc biệt ở Mỹ

Các mô hình giáo dục đặc biệt ở Mỹ
(GDVN) - Thu Hồng nghĩ trước hết mình nên làm những gì có thể như: cung cấp và phổ biến thông tin để giúp tăng nhận thức của mọi người ở Việt Nam về giáo dục đặc biệt.