Chùm ảnh: Trải nghiệm thú vị đi chùa Hương mùa thu

25/11/2011 14:29 Theo VNN
Đi chùa Hương không vào mùa lễ hội có nhiều cái hay!
Cảnh thu trên dòng suối Yến
Lên chùa Long Vân
Cảnh rừng núi trong thu, vẫn xanh mướt và rười rượi nắng
Từ trên cao nhìn xuống…
Suối Yến lặng yên khoả mái chèo
Khách đi những ngày này cũng vãn
Lối lên từ suối Yến trong nắng thu vàng óng…
Chùa Thiên Trù lặng lẽ trong thu
Lối xuống động Hương Tích đẹp như tranh
Động mờ ảo và yên tĩnh
Tập làm tazan trên đỉnh núi
thử chèo thuyền trên suối Yến
Theo VNN