Teen và những sáng tạo 'giật cả mình' từ đồ dùng học tập

09/12/2011 19:00 Theo Ione
Giá cắm bút xuyên qua người, điện thoại kết hợp đồng hồ để bàn tiện lợi,...có khi nào chúng mình thử làm những vật dụng như này để buổi học đỡ buồn tẻ không?
Bút viết hình thuốc lá - cấm hút thuốc dưới mọi hình thức kể cả ngậm.
Điện thoại kết hợp đồng hồ để bàn tiện lợi.
Tẩy hình kem ngon lành cành đào.
Giá cắm bút xuyên qua người
Usb chú nhồi bông sâu sắc!
Kiểu để ghim giấy vở kiểu mới.
Theo Ione