Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024

08/07/2024 15:28
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước TP Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội do ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Hội đồng; 11 đồng chí Ủy viên là đại diện các đơn vị có liên quan và mời đại diện một số Bộ, ngành có liên quan cùng một số chuyên gia lĩnh vực chuyển đổi số.

chuyen-doi-so-hn320231127112452.jpg
Ảnh minh họa.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác chuyển đổi số năm 2024 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thẩm định điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, chỉ số, chỉ số thành phần được quy định trong Chỉ số chuyển đổi số đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố Chỉ số chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo nội dung công việc tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/3/2024 về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024; kết quả thẩm định có giá trị khi có trên 50% số thành viên Hội đồng dự họp (hoặc được hỏi ý kiến) tán thành.

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng (hoặc xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng);

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực; ký Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý; được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Nhật Minh