Hiệu trưởng trường An Lạc xuống làm Phó Hiệu trưởng trường Vĩnh Lộc

26/04/2020 06:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Ông Kiều Tấn Tiệp, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông An Lạc, quận Bình Tân bị điều xuống làm Phó Hiệu trưởng trường Vĩnh Lộc.

Ngày 24/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý ở đơn vị trực thuộc.

Đáng lưu ý, ông Kiều Tấn Tiệp – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông An Lạc, quận Bình Tân bị điều xuống làm Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân.

Trước đó, ngày 2/8/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn đã ban hành kết luận thanh tra số 2657/KL-GDĐT-TTr, về kết quả thanh tra đột xuất tại trường trung học phổ thông An Lạc, quận Bình Tân.

Căn cứ vào kết luận này cho thấy, nhà trường đã có rất nhiều sai phạm khác nhau.

Hiệu trưởng trường An Lạc xuống làm Phó Hiệu trưởng trường Vĩnh Lộc ảnh 1
Trường trung học phổ thông An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: H.L)

Cụ thể: Trường chưa ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách khi công khai dự toán, quyết toán, chưa trả lời các ý kiến thắc mắc của một số giáo viên từ sau khi tổ chức hội nghị ngày 15/11/2018, cũng chưa tổ chức đối thoại và trả lời các ý kiến này.

Nhà trường chưa xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, Hiệu trưởng đã có vi phạm Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Hiệu trưởng bị thu hồi danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ năm 2015

Hiệu trưởng của trường tổ chức họp hội đồng sư phạm theo quyết định 05/QĐ-THPTAL ngày 10/8/2017 là chưa phù hợp.

Việc bổ nhiệm các ông Kiều Tấn Phong, bà Kiều Nguyệt Hồng Liên, bà Nguyễn Thị Bảo Trâm làm tổ trưởng chuyên môn, mà không có sự giới thiệu của tổ là không đúng.

Ông Kiều Tấn Tiệp không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy, từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018, nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi với tổng số tiền hơn 82,7 triệu đồng.

Dù không thực hiện các tiết nghĩa vụ, nhưng Hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp vẫn được đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là chưa phù hợp.

Nhà trường chưa thực hiện đúng việc đánh giá quý 2,3/2018 của ông Kiều Tấn Tiệp, căn cứ theo nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Để xảy ra những sai phạm như vậy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với vai trò là Hiệu trưởng trường An Lạc, ông Kiều Tấn Tiệp phải chịu trách nhiệm chính trong quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường.

Sở Giáo dục yêu cầu: Nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động.

Trường An Lạc phải chấn chỉnh ngay các sai sót mà kết luận thanh tra nêu ra, truy thu số tiền hơn 82,7 triệu đồng mà ông Kiều Tấn Tiệp không đứng lớp giảng dạy, nhưng vẫn nhận phụ cấp ưu đãi.

Đồng thời, trường cũng phải truy thu thêm số tiền thu nhập tăng thêm quý 2,3/2018 của ông Kiều Tấn Tiệp theo nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Sở được giao xem xét, hủy bỏ danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của ông Kiều Tấn Tiệp từ năm 2015 cho đến nay.

Phòng Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ theo dõi việc truy thu các số tiền mà kết luận đã nêu ra.

Phòng Tổ chức cán bộ còn được giao xem xét vai trò, trách nhiệm của ông Kiều Tấn Tiệp trong việc thực hiện chưa đúng các quy định trong công tác tổ chức, quản lý nhà trường.

Từ đó sẽ tham mưu với lãnh đạo Sở để xử lý vụ việc này theo đúng các quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố, điều động ông Trần Phước Đức – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, quận 4 sang làm Hiệu trưởng trường trung học phổ thông An Lạc, quận Bình Tân.

Việt Dũng