Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội

15/05/2012 00:06
Theo vef.vn
Dưới đây là một số hình ảnh bên trong căn hầm từng bị chôn vùi đã lâu dưới khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 1
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 2
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 3
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 4
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 5
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 6
Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội ảnh 7
Theo vef.vn