Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

28/07/2018 07:32
Đỗ Thơm
(GDVN) - Thủ tướng đồng ý tỉnh Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Trong đó, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

4 đơn vị trên gồm: Bến xe khách trung tâm, Trung tâm Đào tạo lái xe  hạng A1, Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, Trung tâm thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình, thuộc Sở Xây dựng Hòa Bình.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Lập phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Đỗ Thơm