Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù cho Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

29/11/2022 09:25
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của QH đối với Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km 19 - Km 53...

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7960/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội đối với Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km 19 - Km 53 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.

Nhật Minh