Khi các ông nghị, bà nghị… ngủ gật

30/11/2012 14:44
Minh Tư
(GDVN) - Những bài phát biểu khô khan, dài dòng có thể khiến các ông nghị, bà nghị ngủ gật ngon lành giữa cuộc họp.
Minh Tư