Hướng dẫn tạo Album ảnh trên PowerPoint

06/09/2011 01:00 Nguyễn Xuân Đàn
(GDVN) - Không cần phần mềm chuyên biệt, chỉ cần PowerPoint là bạn có thể tạo một Album ảnh và có thể xuất thành dạng Video để trình diễn trên các đầu phát.
Nguyễn Xuân Đàn