Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

06/02/2021 06:01
GDVN- Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.