15/10: Ôtô dưới 10 chỗ nộp lệ phí trước bạ 10-20%

08/09/2011 11:25
Từ ngày 15/10/2011, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải phải  nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10-20%.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư quy định các tài sản khác như nhà, đất; súng săn, súng thể thao; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền; xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)...

Các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; ôtô (kể cả ôtô điện), rơ moóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; vỏ, tổng thành khung (gọi chung là khung), tổng thành máy phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định là các khung, tổng thành máy thay thế có số khung, số máy khác với số khung, số máy đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng sẽ chịu mức thu lệ phí trước bạ tối đa là 500 triệu đồng/tài sản/lần trước bạ (trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi).

Cũng theo Thông tư, tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ với các tài sản như sau: nhà, đất là 0,5%; súng săn, súng thể thao là 2%; tàu thuỷ, sà lan, canô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%; xe máy mức thu là 2%; ôtô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô là 2%.

Hội đồng Nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định mức thu cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương.

Thông tư cũng quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như nhà đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài; đất được sử dụng vào mục đích công cộng, đất được dùng để thăm dò, khai thác khoáng sản, đất được nhà nước giao dùng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối...

Theo TTXVN/Vietnam+