3 tháng đầu năm, công ty Bầu Đức lãi ròng gần 260 tỷ đồng

17/05/2015 05:52 Hồng Minh
(GDVN) - Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2015 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn này đạt 256,6 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2015 của Hoàng Anh Gia Lai cho thấy, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai đạt 258.626.254.000 đồng, tăng hơn 10 lần so với quý 1/2014. Quý 1/2014 lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai chỉ là 17.660.111.000 đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015.

Lợi nhuận khủng trên của Hoàng Anh Gia Lai đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Riêng bán hàng và dịch vụ doanh thu quý 1/2015 của Hoàng Anh Gia Lai đạt 585 tỷ đồng, tăng 281 tỷ đồng so với năm 2014 (doanh thu bán hàng và dịch vụ quý 1/2014 của Hoàng Anh Gia Lai chỉ đạt 304 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, doanh thu từ các nguồn đầu tư khác của Hoàng Anh Gia Lai cũng cho kết quả cao. Cụ thể bất động sản mang về doanh thu của tập đoàn này 200 tỷ đồng. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng 136 tỷ đồng, doanh thu bán căn hộ 67 tỷ đồng. 

Ngoài ra Hoàng Anh Gia Lai còn tăng doanh thu do thanh lý tài sản cố định với khoản lợi nhuận thu được lên đến 156 tỷ đồng. 

Cùng với tăng doanh thu, tổng tài sản của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quý 1/2015 cũng tăng hơn 3 nghìn tỷ đồng so với quý 1/2014 (29.915 tỷ đồng quý 1/2015 so với 36.319 tỷ đồng quý 1/2014).

Hồng Minh