6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai nộp 34,039 tỷ đồng thuế TNDN

30/08/2013 11:46 Hồng Minh
(GDVN) - Báo cáo Tài chính tổng hợp niên độ 6 tháng đầu năm của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho thấy, tổng tài sản HAGL tăng 2.400 tỷ đồng, DN này cũng đã nộp 34,039 tỷ đồng thuế TNDN.
Theo báo cáo Tài chính tổng hợp niên độ đến ngày 30/6/2013, tổng tài sản của HAGL 6 tháng đầu năm đạt 22.677 tỷ đồng, tăng 2.400 tỷ đồng so với năm 2012, trong đó tài sản ngắn hạn tăng hơn 2.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho bất động sản của HAGL cũng giảm từ 646 tỷ đồng xuống còn 567 tỷ đồng.

Về lĩnh vực kinh doanh, báo cáo của HAGL cho biết, đơn vị này và các công ty con đang tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng, phát triển căn hộ để bán hoặc cho thuê; Trồng sản xuất cao su, mía đường, dầu cọ; Xây dựng, kinh doanh thủy điện; Khai khoáng; Kinh doanh sản phẩm gỗ, đá granite…

Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2013 Hoàng Anh Gia Lai tăng 2.400 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2012, số tiền vay và nợ ngắn hạn của HAGL gia tăng, cụ thể số tiền vay ngắn hạn ngân hàng, trái phiếu chuyển đổi, vay dài hạn đến hạn phải trả lên đến 2.479 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với năm 2012, trong đó, tiền vay từ ngân hàng Vietcombank tại chi nhánh Bình Định (hơn 857 tỷ đồng), VietcomBank chi nhánh Gia Lai (trên 420 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần sau thuế của HAGL đạt 81.341 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm 2012 (46.159 tỷ đồng). Trong đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính đều tăng, tuy nhiên doanh thu thuần về dịch vụ bán hàng và dịch vụ lại giảm mạnh từ 1.180 tỷ đồng (năm 2012) xuống còn 584 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế HAGL nộp cho nhà nước đạt 34,039 tỷ đồng, giảm 4,6 tỷ đồng so với năm 2012 (38,671 tỷ đồng).

Được biết vừa qua HAGL vừa phát hành trái phiếu tổng trị giá 950 tỷ (mệnh giá mỗi trái phiếu 1 tỷ đồng) do Ngân hàng Thương mại và Cổ phần Đầu tư Việt Nam phát hành. Trái phiếu sẽ trả trong 3 năm, lãi suất 14% năm đầu tiên những năm tiếp theo sẽ trả bằng lãi xuất ngân hàng cho kỳ hạn 12 tháng. Tổng số tiền thu được HAGL sẽ tiếp tục đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của HAGL.
Hồng Minh