ADB đánh giá cao nỗ lực của EVNNPT

02/11/2017 17:09 Vũ Phương
(GDVN) - EVNNPT cơ bản thực hiện đúng các cam kết về chỉ số tài chính, môi trường, dân tộc thiểu số, nhân lực, hợp đồng, báo cáo tài chính, vốn đối ứng.

Sáng ngày 2/11/2017 tại trụ sở của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đoàn kiểm tra hoàn tất dự án phân kỳ 1, 2 của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã có buổi họp tổng kết dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc EVNNPT - ông Vũ Trần Nguyễn.

Tham dự cuộc họp về phía đoàn ADB (Đoàn) gồm có bà Hyunjung Lee - Trưởng dự án; bà Kyoko Uematsu - Chuyên gia về môi trường; bà Minnie Ramas - Cán bộ phân tích dự án và bà Đỗ Thủy Hương - Cán bộ dự án của Văn phòng ADB tại Việt Nam và tư vấn về tái định cư của ADB. Về phía EVNNPT có các Ban chức năng EVNNPT và các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Hiện tại, khoản vay phân kỳ 1, 2 vay vốn ADB đã ở giai đoạn kết thúc dự án. Hiệp định vay đã lần lượt hết hạn vào ngày 30/11/2016 và 31/12/2016, công tác giải ngân đã hoàn thành và đóng từ tháng 7/2017.

Đoàn kiểm tra đánh giá về cơ bản các cam kết đã được tuân thủ. Ảnh: EVNNPT

Tại buổi họp tổng kết, bà Hyunjung Lee trình bày tóm tắt nội dung của 3 cấu phần thuộc 2 khoản vay: Mở rộng lưới truyền tải điện; Tăng cường hiệu quả hoạt động của EVNNPT.

Hỗ trợ thực hiện dự án cùng với các thông tin cơ bản mà dự án đã triển khai và đạt được: xây dựng mới 1 trạm và 2 đường dây 500 kV, 1 trạm và 3 đường dây 220 kV đảm bảo cấp điện cho các khu vực trọng điểm của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như việc truyền tải điện từ miền Trung vào miền Nam, tăng cường độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện.

Bà Hyunjung Lee cho biết, qua quá trình trao đổi, làm việc với các đơn vị và đi kiểm tra thực địa Trạm 500 kV Phố Nối, Đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông và Trạm 220 kV Phú Mỹ 2 (nay là Trạm 220kV Tân Thành), đoàn đánh giá cao những nỗ lực và sự hợp tác chặt chẽ của EVNNPT và các đơn vị trong quá trình triển khai dự án.

Bà  Lee nhận xét, tất cả các tiểu dự án thuộc cả 2 phân kỳ đều đóng điện đúng tiến độ đã thống nhất, trừ đoạn đấu nối tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thuộc Trạm biến áp 500 kV Phố Nối do vướng mắc đền bù và đề nghị EVNNPT/NPMB tích cực làm việc với các bên liên quan để hoàn thành nốt đoạn đấu nối trong tháng 12/2017.

Đoàn đưa ra đánh giá về tính tuân thủ các cam kết đã ký trong hiệp định vay. Theo đó, các cam kết về: Chỉ số tài chính (tỉ lệ tự tài trợ, tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu); môi trường, dân tộc thiểu số; nhân lực và nguồn lực cho công tác tái định cư, chính sách an toàn, báo cáo giám sát an toàn, vấn đề giới, hợp đồng xây lắp, báo cáo tài chính và kiểm toán, vốn đối ứng đã được tuân thủ.

EVNNPT tiếp tục nỗ lực thu xếp nguồn vốn đầu tư

Ngày 2/11, tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Phó Tổng Giám đốc – ông Vũ Trần Nguyễn đã chủ trì buổi làm việc với ông Fabio Grazi - Trưởng Ban Hạ tầng của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để trao đổi về các thông tin liên quan đến hình thức vay không có bảo lãnh Chính phủ.

Nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, đảm bảo chỉ số nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép, Chính phủ ngày càng siết chặt các khoản vay ODA.

Theo đó, công tác thu xếp vốn ODA phục vụ cho đầu tư hệ thống truyền tải điện của EVNNPT trong giai đoạn 2018 - 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Với nhu cầu đầu tư từ nay đến năm 2020 vẫn còn rất lớn, trung bình 700 - 800 triệu USD mỗi năm, viêc thu xếp đủ vốn cho công tác đầu tư đặt ra rất nhiều thách thức.

Do đó, lãnh đạo EVNNPT phải đồng thời triển khai nhiều phương án và tìm các nguồn cũng như hình thức vay vốn mới.

Một trong những giải pháp thay thế cho nguồn vay ODA là nguồn vay không có bảo lãnh Chính phủ từ các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ truyền thống.

AFD là một trong những nhà tài trợ truyền thống của EVNNPT nhưng cũng là tổ chức đi tiên phong trong áp dụng hình thức cho doanh nghiệp vay không có bảo lãnh Chính phủ.

Buổi chiều trong này, ông Vũ Trần Nguyễn cũng có buổi làm việc với ông Fabio Grazi - Trưởng Ban Hạ tầng của AFD để trao đổi về các thông tin liên quan đến hình thức vay mới này.

Ông Fabio Grazi Trưởng Ban Hạ tầng của AFD làm việc với Ảnh: EVNNPT

Theo ông Fabio Grazi, đây là khoản vay ưu đãi về mặt tài chính nhưng không yêu cầu có bảo lãnh Chính phủ như các khoản vay ODA và AFD chịu tất cả mọi rủi ro về mặt tài chính của EVNNPT cũng như của Quốc gia. Đây không phải là khoản vay thương mại.

OECD coi đây là khoản vay ODA về mặt lãi suất, tuy nhiên lãi suất sẽ cao hơn so với vay ODA nhưng thấp hơn vay thương mại. Mức lãi suất áp dụng sẽ được tính toán trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính của bên vay, tình hình tài chính tốt lãi suất sẽ thấp hơn và ngược lại.

Khoản vay có thời hạn vay tối đa là 15 năm, với 5 năm ân hạn. Giá trị mỗi khoản vay giới hạn ở mức tối thiểu là 50 triệu EUR. Tiêu chí lựa chọn các dự án của khoản vay là các dự án có khả năng sinh lời, có tính khả thi về mặt kỹ thuật.

AFD triển khai thẩm định cả 2 yếu tố này ngay từ giai đoạn đầu trên cơ sở các tài liệu do bên vay cung cấp và đi kiểm tra thực tế khu vực dự án. Với ngành Điện, các yếu tố liên quan đến an toàn về môi trường, xã hội, giảm tổn thất, các dự án không trực tiếp đấu nối với các nguồn nhiệt điện than… là những yếu tố quan trọng để AFD xem xét quyết định việc tài trợ.

Các khoản vay thực hiện theo hình thức này sẽ giảm được đáng kể thời gian thẩm định, hoàn thiện các thủ tục và đi đến ký kết Thỏa ước tín dụng do không phải thực hiện các thủ tục vay vốn ODA theo qui định của Chính phủ Việt Nam. Thỏa ước tín dụng sẽ được ký kết trực tiếp với doanh nghiệp.

Ông Fabio Grazi cho biết AFD đã ký kết Thỏa ước tín dụng dưới hình thức này với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho dự án thủy điện Huội Quảng và hiện đang triển khai tiếp 2 khoản vay với EVN. Ngoài ra, AFD cũng cho các ngành khác vay vốn dưới hình thức này như ngành nước, giao thông.

AFD đã tiến hành đánh giá tình hình tài chính của EVN và kết quả cho thấy, tín nhiệm tài chính của EVN đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Do đó, EVNNPT và các đơn vị trực thuộc sẽ có cơ hội cao hơn để vay AFD theo hình thức này.

Với riêng EVNNPT, bên cạnh những đánh giá về mặt tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm triển khai các khoản vay ODA và vay không có bảo lãnh Chính phủ dưới hình thức khoản vay không ràng buộc do Nexi bảo lãnh là những yếu tố cộng thêm điểm về độ tin cậy, uy tín và tính khả thi của dự án để AFD xem xét cho vay.

Vũ Phương