"Bắt tay" Vinatech, Agribank ưu đãi khách hàng làm nông nghiệp

29/05/2015 09:48 Mai Anh
(GDVN) - Ngân hàng Agribank Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam (Vinatech) vừa ký kết hợp tác ưu đãi khách hàng phục vụ nông nghiệp nông thôn.

Chiều ngày 28/5, thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam (Vinatech) chính thức được ký kết.

Thỏa thuận này dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chương trình cho vay tái canh cà phê.

Lễ ký kết hợp tác

Theo thỏa thuận, Agribank cung cấp các dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác giữa Vinatech và hệ thống đại lý của Vinatech trên toàn quốc như: bảo lãnh thanh toán cho các đại lý, thu tiền bán hàng…; tài trợ vốn cho Vinatech, đại lý và khách hàng mua phân bón SumaGrow; cấp tín dụng để Vinatech đáp ứng nhu cầu vốn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, các đại lý bán hàng của Vinatech được ưu tiên vay vốn ngắn hạn để mua phân bón SumaGrow.

Điểm nổi bật là các khách hàng vay vốn mua phân bón SumaGrow của Vinatech được áp dụng lãi suất cho vay theo lãi suất ưu đãi dành cho đối tượng phục vụ nông nghiệp, nông thôn của Agribank; lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chương trình tái canh cà phê hoặc các chương trình ưu đãi khác của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Về phía Vinatech, cam kết sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ do Agribank cung cấp như: mở, duy trì tài khoản tiền gửi của Vinatech, đại lý và khách hàng mua phân bón SumaGrow tại Agribank; thu hộ tiền từ hệ thống đại lý của Vinatech và khách hàng; trả lương cho CBCNV; dịch vụ E- Banking… Ngoài ra, Vinatech cũng ưu tiên sử dụng dịch vụ bảo hiểm do Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cung cấp.

Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Agribank và Vinatech sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các đơn vị thành viên thống nhất triển khai. 

Mai Anh