Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2014  của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG ) cho thấy thấy doanh thu và lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt 925 tỉ đồng, tăng 28%, tức tăng hơn 200 tỉ đồng so với quý I/2013.

Trong cơ cấu doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai, mảng bán đường chiếm tỉ trọng lớn nhất với 492 tỉ đồng, tăng trưởng đến 48,6% so với cùng kỳ, tức khoảng 161 tỉ đồng, đúng như những gì ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT tập đoàn này chia sẻ cách đây ít lâu.

Đường mang lại lợi nhuận khủng cho HAGL trong quý 1/2014

Doanh thu tài chính trong quý 1/2014 tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 163 tỷ đồng, chủ yếu là nhận lãi từ cho các công ty khác vay. Trong khi đó, chi phí trả lãi vay ngân hàng và trái phiếu trong quý 1/2014 của HAG lại sụt giảm, chỉ còn gần 102 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, HAG ghi nhận lãi ròng hơn 372 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước và cũng là quý có lãi ròng cao nhất trong suốt 13 vừa qua kể từ quý 1/2011.

Tại thời điểm 31/03/2014, khoản mục tiền của HAG giảm hơn 1,000 tỷ đồng so với đầu năm, chỉ còn 1,429 tỷ đồng, chủ yếu là giảm tiền gửi ngân hàng.

  Quý 1/2014 Bầu Đức lãi dòng 327 tỉ đồng

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm gần 500 tỷ đồng so với đầu năm, ở mức 5,585 tỷ đồng, bao gồm phải thu khách hàng 1,399 tỷ đồng; trả trước cho người bán 1,725 tỷ đồng và phải thu khác 2,461 tỷ đồng.

Thêm vào đó, tổng nợ phải trả của HAG đến cuối quý 1 thì chẳng những không giảm mà tiếp tục tăng thêm gần 630 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 16,922 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn 4,569 tỷ đồng và nợ dài hạn 12,353 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HAG cuối kỳ theo đó cũng tăng gần 370 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 13,223 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai cũng tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực xây dựng khi doanh thu mảng này tăng vọt từ 45 tỉ đồng ở quý 1 năm trước lên 249 tỉ đồng ở quý 1 năm nay. Bán căn hộ cũng tăng từ 48 tỉ lên 88 tỉ đồng. Trái lại, các mảng kinh doanh như khoáng sản, thủy điện lại giảm đáng kể. .

Doanh thu từ đường của HGL đạt lợi nhuận khủng được lý do áp dụng quy trình canh tác sản thuất theo hướng cơ giới hóa, hiện đại ở Lào và Campuchia. Theo đó doanh thu từ khoản lãi gộp khổng lồ từ hoạt động bán đường với gần 297 tỉ đồng, chiếm xấp xỉ 70% tổng lãi. 

Lợi nhuận biên ở mảng mía đường là hơn 60%. Điều này cho thấy mía đường đã trở thành ngành chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai trước khi các mảng như cao su, bắp mang lại hiệu quả.

Hoàng Lực