Bộ Tài chính chỉ đạo siết chặt giá sữa từ các doanh nghiệp

24/02/2014 15:29 Phạm Liễu
(GDVN) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục quản lý thị trường và các địa phương yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa, đặc biệt là việc kê khai, niêm yết giá sản phẩm.

Bộ Tài chính đã có công văn số 2200/BTC-QLG gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính có công văn số 49/CQLG-NLTS gửi Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo nội dung công văn số 2200/BTC-QLG, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 16665/BTC-QLG ngày 2/12/2013 về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương.

Nhiều hãng sữa bất ngờ tăng giá từ đầu năm 2014. (Ảnh: Phạm Liễu)

Bộ Tài chính cũng đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố tổng hợp về tình hình kiểm tra, kiểm soát giá sữa, doanh nghiệp, mặt hàng sữa đã điều chỉnh tăng giá từ ngày 1/1/2014 đến nay và báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 10/3/2014

Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Trung ương và địa phương trong công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và đảm bảo có thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã có công văn số 49/CQLG-NLTS gửi Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đề nghị Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Chi cục quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố kiểm tra việc niêm yết giá, kê khai giá điều chỉnh giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4 doanh nghiệp đó là Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam); Công ty Cổ phần sữa Việt Nam; Công ty TNHH Nestle Việt Nam và Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam (trong đó có 03 doanh nghiệp là Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam); Công ty Cổ phần sữa Việt Nam và Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã kê khai và điều chỉnh giá bán trên thi trường) và 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam đã kê khai và dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em 6 tuổi từ ngày 25/02/2014) và các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã điều chỉnh giá bán sữa nhưng chưa thực hiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, (Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá mà không kê khai giá với cơ quan quản lý và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Đồng thời sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá./.

Phạm Liễu