Bộ Tài chính chưa cho phép điều chỉnh tăng giá xăng dầu

16/09/2011 09:44
Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm việc kinh doanh tiến hành bình thường.
Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã nhận được công văn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối: Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp về điều hành giá xăng dầu.

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong nước hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị, trước mắt, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng dầu, tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Ảnh minh họa.
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bảo đảm việc kinh doanh tiến hành bình thường.

Bộ Tài chính đã, đang theo dõi chặt chẽ biến động của giá xăng dầu trên thị trường thế giới để xử lý các biện pháp bình ổn giá phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh xăng dầu hiện nay và phù hợp với quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Liên quan đến tình hình điều hành kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính cũng vừa có báo cáo đánh giá toàn cảnh về việc hình thành và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo báo cáo này, Quỹ Bình ổn giá là một giải pháp phù hợp nhằm tạo ra một nguồn lực tài chính để thực hiện bình ổn giá xăng dầu, góp phần vào việc bình ổn mặt bằng giá nói chung, kiểm soát lạm phát của nền kinh tế.

Bộ này cho biết, từ năm 2010 đến nay, nếu không có công cụ Quỹ Bình ổn giá thì giá xăng dầu trong nước đã phải tăng giá cao hơn và tần suất tăng giá cũng nhiều lần hơn.

Theo chinhphu.vn