Chỉ 17 Đại biểu Quốc hội không tán thành đầu tư Cảng Hàng không Long Thành

25/06/2015 09:48 Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay (25/6), Quốc hội đã biểu quyết chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 428/461 Đại biểu có mặt đồng ý thông qua chủ trương này.

Cụ thể, kết quả bỏ phiếu cho thấy, trong số 461 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thì có tới 428 Đại biểu tán thành; 17 Đại biểu không tán thành và 16 Đại biểu không biểu quyết.

Nghị quyết của Quốc hội nói rõ, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tổng mức đầu tư: Khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD).

Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Công nghệ áp dụng: Dự án được áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng, quản lý và vận hành như các cảng hàng không quốc tế tiên tiến trên thế giới, bảo đảm năng lực khai thác đồng bộ theo tiêu chí an toàn, thuận tiện, chất lượng và hiệu quả.

Diện tích đất của Dự án là 5.000 ha, trong đó, diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng Cảng hàng không là 2.750 ha; diện tích đất cho quốc phòng là 1.050 ha; diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác là 1.200 ha.

Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. ảnh: Ngọc Quang.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của Dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện Dự án đáp ứng 7  yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản:

Một là phê duyệt các quy hoạch và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cảng hàng không;

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Quản lý cán bộ lỏng lẻo, đa phần sẽ hư hỏng'

GS Nguyễn Minh Thuyết: "Quản lý cán bộ lỏng lẻo, đa phần sẽ hư hỏng"

Hai là xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người dân có đất thu hồi; quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt của dự án; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án;

Ba là, dầu tư xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ phục vụ thực hiện Dự án; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Bốn là bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hiệu quả đầu tư; chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình đầu tư; có đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường; huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư theo quy định của pháp luật; không gây tác động xấu đến nợ công;

Năm là, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Sáu là, trong quá trình triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phân kỳ đầu tư được phê duyệt, cần tiếp tục đầu tư, khai thác có hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Bảy là, thường xuyên tuyên truyền, thông tin để người dân hiểu về chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai dự án.

Bộ trưởng Thăng: 'Không có chuyện bán sân bay Tân Sơn Nhất'

Bộ trưởng Thăng: "Không có chuyện bán sân bay Tân Sơn Nhất"

Nghị quyết cũng nói rõ, Chính phủ chỉ đạo triển khai thi hành Nghị quyết này; hàng năm báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện dự án.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo, làm rõ một số ý kiến của các Đại biểu Quốc hội.

Đối với ý kiến đề nghị cần làm rõ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá tác động của việc thực hiện dự án đối với vấn đề nợ công, an ninh tài chính quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo:

Để đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của dự án trên quan điểm nền kinh tế quốc gia, tổ chức tư vấn đã thực hiện đánh giá kinh tế dựa trên các chi phí và lợi ích kinh tế của Dự án. Theo tính toán ở bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và tính toán của Hội đồng thẩm định Nhà nước thì dự án đạt các chỉ số khả thi.

Tuy nhiên, số liệu về hiệu quả kinh tế của dự án sẽ được xác định chính xác khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, việc đầu tư dự án còn mang lại các lợi ích kinh tế - xã hội quan trọng như: góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đóng góp vào tăng trưởng GDP cả nước; góp phần nâng cao trình độ khoa học - công nghệ; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm.

Về tác động của dự án đối với nợ công, với các kịch bản được tính toán, mức độ tác động đến nợ công tối đa 0,28% GDP.  

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung quy định phải bảo đảm giữ nguyên hiện trạng diện tích và công năng của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phục vụ cho các hoạt động của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất như hiện nay; không sử dụng vào mục đích khác.

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo: Dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ trong quá trình triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phân kỳ đầu tư được phê duyệt, tiếp tục khai thác có hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Như vậy, diện tích và công năng của Sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ cho các hoạt động của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn được giữ và tiếp tục nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch.

Đối với ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “áp dụng đơn giá của năm 2014”; có ý kiến đề nghị quy định rõ khi triển khai Dự án phải bảo đảm không để đội vốn công trình”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo: Theo pháp luật hiện hành như Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật đấu thầu và pháp luật liên quan đã được xây dựng theo hướng quản lý chặt chẽ việc đầu tư dự án, hạn chế việc đội vốn, phát sinh tăng chi phí đầu tư dự án. Trường hợp có điều chỉnh về vốn phải thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là dự án có quy mô lớn, chia làm 3 giai đoạn, thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm, đây mới là bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, các yếu tố giá cả vật liệu, nhân công, thiết bị có thể thay đổi, do vậy, cần thiết ghi rõ áp dụng đơn giá của năm 2014 để khi có biến động tăng, giảm trên thị trường thì có cơ sở để điều chỉnh. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.

Ngọc Quang