Cổ phần hóa 20 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam

29/11/2014 07:56 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Chính phủ tiếp tục đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện cổ phần hóa năm 2015 các Công ty Vận tải hành khách: Hà Nội và Sài Gòn (sau khi chuyển thành công ty TNHH một thành viên trong năm 2014).

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thực hiện cổ phần hóa 15 Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt trong năm 2015 gồm: Hà Hải, Hà Thái, Yên Lào, Hà Lạng, Vĩnh Phú, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn.

5 Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu đường sắt: Hà Nội, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng thuộc diện thực hiện tổ phần hóa năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ vào tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu bảo đảm an toàn vận tải đường sắt để quyết định tỷ lệ cổ phần Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị trên.

Ngọc Quang