Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng bị phạt 100 triệu đồng

25/01/2017 06:02 Ngọc Quang
(GDVN) - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chưa quản lý tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ theo quy định.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) chưa quản lý tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ theo quy định. ảnh: Tin nhanh chứng khoán.

Cụ thể, tại Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) 100 triệu đồng.

Căn cứ xử phạt được xem xét theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Nhiều lỗ hổng quản lý trong vụ khách tố mất tiền tỷ tại VPBank

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chưa quản lý tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ theo quy định.

Đây cũng là điểm bất thường đối với hoạt động của một công ty chứng khoán trực thuộc thương hiệu lớn như Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Cũng trong ngày 24/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (Địa chỉ: Lô D1, khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) 100 triệu đồng do thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 108 tỷ đồng lên 129 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 22/9/2016 nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngọc Quang