Đề xuất giảm mức phí 2 trạm BOT trên Quốc lộ 5

27/10/2016 13:59 Mai Anh
(GDVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, dự thảo sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

Cụ thể, mức thu phí đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng được đề xuất giảm từ mức 45.000 đồng/vé lượt xuống 40.000 đồng/vé lượt.

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư điều chỉnh mức thu hai trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Ảnh: TL/ Thời Báo Tài chính Việt Nam.

Xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức vé từ 60.000 đồng/vé lượt giảm xuống 55.000 đồng/vé lượt.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit, mức vé từ 140.000 đồng/vé lượt giảm còn 125.000 đồng/vé lượt.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit, mức vé được giảm 20.000 đồng, từ 200.000 đồng/vé lượt xuống 180.000 đồng/vé lượt.

Theo dự thảo đề xuất biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 như sau: Với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng mức thu phí: 40.000 đồng/phương tiện/lượt; 1.200.000 đồng/phương tiện/tháng và 3.240.000 đồng/phương tiện/quý.

Dự thảo thông tư được đăng tải công khai lấy ý kiến trên website của Bộ Tài Chính - ảnh chụp màn hình.

Xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 55.000 đồng/phương tiện/lượt; 1.650.000 đồng/phương tiện/tháng và 4.455.000 đồng/phương tiện/quý;

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn mức thu lượt 75.000, thu theo tháng 2.250.000 và mức thu quý 6.075.000;

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit: 125.000 đồng/ lượt/ phương tiện; 3.750.000 đồng/tháng/phương tiện; 10.125.000 đồng/quý/phương tiện; 

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit mức thu sau điều chỉnh 180.000 đồng/phương tiện/lượt; 5.400.000 đồng/phương tiện/tháng; 14.580.000 đồng/phương tiện/ quý.

Hiện tại Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Mai Anh