Dự kiến có 55 doanh nghiệp thoái vốn trong năm 2017

01/12/2017 06:19 Ngọc Quang
(GDVN) - Dự kiến từ nay tới cuối năm Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu khoảng 10.000 tỷ đồng từ IPO của các Tổng công ty: Sông Đà, Becamex Bình Dương...

Chiều 30/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 11/2017 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá năm 2017, Chính phủ, các bộ, địa phương đã tích cực, quyết liệt và cẩn trọng trong cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Khi chưa ban hành văn bản mới về bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (thay thế cho Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ cho bán vốn Nhà nước theo phương thức chào bán cạnh tranh, điều chỉnh sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp cổ phần hoá còn lại của năm 2017.

Kết quả của việc này là việc bán vốn Nhà nước thành công tại Vinamilk và tiếp tới cơ chế này sẽ áp dụng cho Sabeco.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt các đề án lớn, quan trọng liên quan tới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực sắp xếp, đổi mới tổ chức, quản lý doanh nghiệp; lần đầu tiên ban hành danh mục doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá và bán vốn Nhà nước theo từng năm cho tới năm 2020...

Sabeco là một trong nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm khi cổ phần hóa. ảnh: TTXVN.

Ở cấp địa phương, với doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn như Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), cấp uỷ và chính quyền Thành phố Hà Nội đã thực hiện chặt chẽ, bài bản các giải pháp xác định giá trị doanh nghiệp, bảo đảm không thất thoát vốn Nhà nước khi cổ phần hoá trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị trong tháng 12/2017, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp để tạo ra hành lang pháp lý nhất quán cho công tác cổ phần hoá, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong 11 tháng năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã cổ phần hoá 21 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 4 Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, Becamex Bình Dương, Thanh Lễ Bình Dương.

Tổng số tiền thu từ cổ phần hoá là 2.214,64 tỷ đồng, bao gồm cả giá trị bán cổ phần lần đầu của IDCO là 1,324 tỷ đồng và Thanh Lễ Bình Dương là 175,4 tỷ đồng.

Nếu tính cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp thì tính đến hết tháng 11 này, cả nước đã cổ phần hoá 43 doanh nghiệp nhà nước.

Dự kiến cả năm nay, cả nước sẽ hoàn thành cổ phần hoá 55 doanh nghiệp nhà nước, bằng số doanh nghiệp cổ phần hoá năm 2016.

Về thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, lũy kế 11 tháng năm 2017, các đơn vị đã thoái được 5.209,4 tỷ đồng, thu về hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó có số thu hơn 20.000 tỷ đồng sau 2 lần thoái vốn tại Vinamilk.

Như vậy, nhiệm vụ thu từ thoái vốn, cổ phần hoá phải nộp về ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội tính đến hết tháng 11/2017 là hơn 22.709 tỷ đồng, đạt 37,84% kế hoạch.

Dự kiến từ nay tới cuối năm Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu khoảng 10.000 tỷ đồng từ IPO của các Tổng công ty: Sông Đà, Becamex Bình Dương, từ thoái vốn Nhà nước của SCIC, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của các Tổng công ty IDICO, Thanh Lễ Bình Dương, chưa kể nguồn thu từ thoái vốn Nhà nước tại Sabeco.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục làm rõ quy mô, tỷ lệ phần trăm cổ phần đã bán lần đầu ra công chúng trong 11 tháng; nêu rõ các bộ, địa phương - đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp thoái vốn chậm,... để xây dựng báo cáo hoàn chỉnh, chi tiết về công tác cổ phần hoá năm 2017, trình Chính phủ thảo luận.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng cần thúc ép các bộ, địa phương chậm bán vốn Nhà nước giao lại quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện để đẩy nhanh tiến độ bán vốn trong thời gian tới.

Ngọc Quang