Dừng lưu hành sản phẩm của Công ty CVS Việt Nam

17/05/2014 07:19 Hồng Anh
(GDVN)-Cục ATTP quyết định 3 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần CVS Việt Nam phải dừng lưu hành trên thị trường kể từ ngày 16/5/2014.

Liên quan đến việc xử lý các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) theo quy định của Luật ATTP, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật, ngày 16/5/2014, Cục trưởng Cục ATTP - ông Trần Quang Trung đã ra quyết định thu hồi hiệu lực 3 giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP của Cục An toàn thực phẩm đã cấp cho 3 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần CVS Việt Nam.

Thực phẩm chức năng SEXTRA phải dừng lưu hành trên thị trường kể từ ngày 16/5/2014.

Ba sản phẩm bị thu hồi giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP bao gồm: 

1. Giấy Xác nhận công bố số 287/ATTP-XNCB ngày 8/8/2012 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm chức năng SEXTRA”;

2. Giấy Xác nhận công bố số 2760/2012/ATTP-XNCB ngày 15/10/2012 cấp cho sản phẩm thực phẩm chức năng "GOLDEN GLUCOSAMINE”;

3. Giấy Xác nhận công bố số 18719/2013/ATTP-XNCB ngày 17/9/2013 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm chức năng SEXTR FOR HER”.

Lý do thu hồi 3 sản phẩm trên được Cục ATTP cho biết, Công ty cổ phần CVS Việt Nam đã dừng hoạt động tại địa chỉ đăng kí. Như vậy, các sản phẩm còn lưu hành trên thị trường không có người chịu trách nhiệm quản lý.

Cùng với việc thu hồi Giấy xác nhận công bố sản phẩm phù hợp ATTP, Cục ATTP cũng ra quyết định dừng lưu hành 3 sản phẩm trên kể từ ngày 16/5/2014./.

Hồng Anh