Gỡ vướng cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

20/11/2018 08:07 Hồ Thu
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Trường.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Trường liên quan đến vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Bình kiểm tra, xử lý các phản ánh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Trường về việc chậm trễ, gây phiền hà trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, khoáng sản tại địa phương;

Kịp thời chấn chỉnh, xem xét kỷ luật các cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị có vi phạm (nếu có); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12/2018 (nếu có vi phạm).

Đồng thời, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Trường về vướng mắc, bất cập trong quy định của các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng; đề xuất giải pháp cải cách thủ tục hành chính trên; trả lời Công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2018.

Hồ Thu