Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

18/11/2018 08:45
Hồ Thu
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu này trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 17/11.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 4 tháng qua kể từ khi tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN diễn ra hồi tháng 7/2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan đầu tiên Uỷ ban sẽ tiến hành làm việc liên quan tới đơn giản, chuẩn hoá hoá thủ tục hành chính và kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN nhằm triển khai Quyết định số 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu.

Chủ tịch Uỷ ban nhấn mạnh: “Từ năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hải quan chuyên ngành phải tiến hành thực chất hơn.

Quan trọng là sự tương tác tới cảm xúc, sự hài lòng của người dân chứ không phải là những thay đổi trên văn bản”.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Thành Chung

Với Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan quản lý các lĩnh vực hàng không, đường thuỷ nội địa, đường bộ, đăng kiểm, hàng hải và một phần logistics, Phó Thủ tướng cho rằng đều trực tiếp liên quan tới người dân và doanh nghiệp, trong nước quốc tế, nên việc thực hiện các thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa có ý nghĩa rất lớn trong giảm thời gian và chi phí tuân thủ của xã hội. 

Thực tế, Bộ Giao thông Vận tải là Bộ luôn đi đầu trong kết nối với một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Bốn năm trước, Bộ Giao thông Vận tải là Bộ đầu tiên tham gia Cơ chế 1 cửa quốc gia, cung cấp 12 thủ tục hành chính của lĩnh vực hàng hải, đường thuỷ nội địa trong  giai đoạn thí  điểm 2014- 2017.

Theo Tổng cục Hải quan, tới hết năm 2017, số hồ sơ của Bộ Giao thông Vận tải chiếm 25,34% tổng số hồ sơ và số doanh nghiệp chiếm 38,58% tổng số doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối năm 2016, Bộ sẽ triển khai tiếp 75 thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa từ năm 2018- 2020.

Tuy nhiên tới nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 70 thủ tục hành chính. Dự kiến tới hết tháng 11/2018, Bộ sẽ hoàn thành nốt 5 thủ tục lĩnh vực đường bộ, hoàn thành 100% thủ tục của cả giai đoạn 2018- 2020.

Nhiều thủ tục đưa vào hệ thống một cửa quốc gia đã giúp thủ tục đăng ký trực tuyến tăng nhanh như đăng kiểm và hiện nay không còn hồ sơ giấy, nhóm thủ tục hàng hải tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến luôn ở mức cao, trên 90%.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ảnh 2Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả công tác của Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng các cơ quan thuộc Bộ đã có chung nhận thức và đồng lòng triển khai một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thông quan hàng hoá, đi lại, giảm thiểu chi phí cho xã hội.

Chính vì vậy, những kết quả của Bộ Giao thông Vận tải cũng là tốt nhất trong tất cả các Bộ, ngành.

Chủ tịch Uỷ ban đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức trong triển khai đơn giản hoá, kết nối thủ tục hành chính về hàng hoá, phương tiện, con người thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh với một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, hoàn thành 100% các thủ tục này vào năm 2020, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với kết nối với một cửa quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng các bộ, ngành phải thực hiện thực chất việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm bảo đảm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nhưng vẫn bảo đảm được sự quản lý của nhà nước.

Cũng trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng việc cắt giảm thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng cho rằng cần loại bỏ dần việc “tiền kiểm” hàng hoá sang “hậu kiểm” dựa trên các nguyên tắc quản trị rủi ro.

Hồ Thu