Hà Nội rà soát lại dự án quy hoạch sử dụng đất phường Ô Chợ Dừa

08/12/2018 07:41 Vương Thuỷ
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện rà soát lại toàn bộ nội dung dự án Quy hoạch sử dụng đất phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Nhiều hộ dân tại Ô Chợ Dừa phản đối lấy đất của dân làm công trình khác ngoài đường giao thông. Ảnh: VnEconomy.vn

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra đơn thư phản ánh, tố cáo của bà Phạm Thị Ngà và một số công dân (địa chỉ số 369 đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về dự án quy hoạch sử dụng đất phường Ô Chợ Dừa, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện rà soát lại toàn bộ nội dung dự án, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Đồng thời công khai quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ thuộc dự án cho cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án được biết;

Tiếp nhận, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, tổ chức đối thoại, phổ biến, tuyên truyền các chế độ, chính sách và các quy định của nhà nước, tránh việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và vượt cấp thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2019.

Vương Thuỷ