Hình ảnh căn hầm bí ẩn dưới khách sạn Metropole Hà Nội

15/05/2012 00:06 Theo vef.vn
Dưới đây là một số hình ảnh bên trong căn hầm từng bị chôn vùi đã lâu dưới khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Theo vef.vn