Hơn 1 năm, Tập đoàn Bảo Việt 3 lần thay tướng

26/06/2014 10:38 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, làm thành viên HHĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn này.

Theo tin từ Tập đoàn Bảo Việt, ngày 25/6, HĐQT tập đoàn này đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm thành viên HĐQT tập đoàn, được tính từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Phi sẽ thay thế người tiền nhiệm là ông Dương Đức Chuyển, người mới giữ chức Tổng giám đốc Bảo Việt từ tháng 4/2014 đến nay.

Ông Dương Đức Chuyển - thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt - được thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Ông Nguyễn Quang Phi- Tân TGĐ Bảo Việt.

Tuy nhiên, ông Dương Đức Chuyển sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị, điều hành tại Tập đoàn Bảo Việt với tư cách là thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.

Người giữ chức vụ Tổng giám đốc Bảo Việt trước ông Chuyển là ông Trần Trọng Phúc, giữ chức vụ này từ ngày 24/4/2013.

Có thể thấy, chỉ trong thời gian hơn một năm, Bảo Việt đã có ba người thay nhau giữ chức Tổng giám đốc.

Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên sẽ được xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật.

Cũng theo thông tin từ Bảo Việt, ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Phi giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ tháng 3/2011.

Ông Phi từng học chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đó, ông học tiếp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Solvey, Vương quốc Bỉ.
NHẤT NGÔN