Kết luận của Phó Thủ tướng về kiểm tra cầu Việt Trì, Hạc Trì

22/07/2016 07:25 Cao Nguyên
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tình hình khai thác cầu Việt Trì và cầu Hạc Trì (Phú Thọ).

Thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành và địa phương đã rất quyết tâm, nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ đối với việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, nhằm sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra cầu Việt Trì ngày 11/7- Ảnh: VGP/Xuân Tuyến.

Đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để huy động nguồn lực của xã hội, tháo gỡ nhiều vướng mắc trong công tác đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường chất lượng các công trình, dự án của Ngành.

Năng lực và chất lượng của hạ tầng giao thông vận tải ngày càng được tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP còn thiếu và chậm được hoàn thiện; năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước còn hạn chế…

Trong đó có việc quản lý, khai thác cầu Việt Trì và cầu Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ đã gây nhiều dư luận, bức xúc như: Giao thông chưa thuận tiện, sự lựa chọn của người dân bị hạn chế và giá thu phí sử dụng đường bộ còn cao…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức đánh giá toàn diện về an toàn của cầu Việt Trì, xây dựng phương án và tổ chức lưu thông qua cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình khai thác và thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ rà soát lại tổng mức đầu tư, từ đó xác định giá phí, thời gian thu phí sử dụng đường bộ qua cầu Hạc Trì theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của người dân, nhà nước và doanh nghiệp đầu tư Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc đề xuất phương án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 2 đoạn Việt Trì - Vĩnh Yên nhằm khai thác đồng bộ, hiệu quả với hệ thống hạ tầng hiện có.

Cao Nguyên