Kiểm tra cơ quan nhà nước nhận xe doanh nghiệp tặng và thanh lý xe công

22/03/2017 07:13 Diệu Linh
(GDVN) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản đặt ra yêu cầu này với các bộ, ngành, địa phương.
Kiểm tra cơ quan nhà nước nhận xe doanh nghiệp tặng và thanh lý xe công, báo cáo Thủ tướng trong tháng 3/2017. ảnh: tạp chính tài chính.

Trong văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành địa phương thực hiện hai nhiệm vụ:

Thứ nhất, kiểm tra, rà soát tình hình các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng (tính đến ngày 10/3/2017), gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước 31/3/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo cấm Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng.

Thứ hai, đối với việc thanh lý xe ô tô, đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước nói chung (trong đó có xe ôtô) theo đúng quy định. 

Bộ Tài chính lưu ý tài sản phải đủ điều kiện thanh lý, tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý, hạch toán tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 52 năm 2009 của Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (trong đó có biến động về thanh lý xe ôtô) gửi bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số lượng xe ô tô công tính đến ngày 31/12/2016 là 34.214 chiếc, trong đó, số xe phục vụ chức danh là 864 chiếc, xe phục vụ công tác chung là 17.047 chiếc và xe chuyên dùng là 16.330 chiếc.

Trong năm 2016, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thanh lý 1.105 chiếc và số tiền thu được của 761 xe đã có báo cáo là 35,15 tỉ đồng. Tính bình quân mỗi xe thu về 46,2 triệu đồng.

Ngay sau khi những số liệu về giá xe được công bố, dư luận đã nổi sóng và đặt ra nhiều nghi vấn sai phạm trong việc thanh lý xe công.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo báo chí cho biết, trong số 761 xe thanh lý có 90 xe báo cáo đã thanh lý nhưng chưa có thông tin về số tiền thu được.

Bên cạnh đó, bộ cho biết có 9 xe thanh lý theo hình thức phá dỡ, 8 xe chuyển sang làm mô hình học cụ, sửa chữa ôtô, thiết bị dạy nghề... nên không thu được tiền.

183 xe được cho là đã quá cũ, lạc hậu (xe sử dụng từ năm 1996 trở về trước, xe Lada, xe Uoat, xe Gaz…) nên khi thanh lý chỉ thu được tổng số tiền xấp xỉ 5,5 tỉ đồng, tức trung bình khoảng 30 triệu đồng một xe.

Sau nhiều phản ánh về việc sử dụng xe công, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt chấn chỉnh tình trạng trên.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng thu hồi biển số xe ô tô cấp cho doanh nghiệp không phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; xây dựng cơ chế đấu giá biển số ô tô, báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017.

Diệu Linh