KienLongBank bổ nhiệm Tổng Giám đốc 61 tuổi

18/10/2014 10:30 Nhất Ngôn
(GDVN) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) vừa bổ nhiệm ông Võ Văn Châu, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm quyền Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Phạm Khắc Khoan kể từ ngày 13/10/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, ngân hàng này bổ nhiệm ông Võ Văn Châu, Thành viên HĐQT KienLongBank kiêm quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/10 trong thời gian chờ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Tân TGĐ KienLongBank, ông Võ Văn Châu.

Ông Võ Văn Châu sinh năm 1953, năm nay đã 61 tuổi. Ông có bằng Cử nhân Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông từng phụ trách Giám đốc Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Đắk Lắk; Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông. Tháng 4/2014, tại Đại hội cổ đông thường niên Ông Võ Văn Châu được tín nhiệm bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Trước đó vào ngày 02/07/2014, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long công bố Quyết định bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng giám đốc mới đối với Ông Nguyễn Châu và Bà Trần Tuấn Anh. Hiện nay, Ban điều hành của Ngân hàng TMCP Kiên Long có 06 thành viên bao gồm 01 Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc.

Tính đến 30/09/2014, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Kiên Long là 19.326 tỷ đồng, tổng huy động vốn 15.574 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 12.968 tỷ đồng và có 96 chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động trong cả nước.

Nhất Ngôn