Lập Tổng công ty, Bầu Đức cam kết phát triển nông nghiệp bền vững

09/07/2015 07:32 Mai Anh
(GDVN) - Tổng Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai) vừa đưa ra cam kết trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh hướng đầu tư vào nông nghiệp Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Group) vừa cho ra mắt Tổng Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, một công ty con phụ trách lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp như trồng cao su thiên nhiên, cọ dầu, mía đường, và bắp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết việc thiết lập và duy trì kinh doanh ngành nông nghiệp đòi hỏi đầu tư lâu dài về đất đai và nhân lực, đồng thời gắn bó mật thiết với các quốc gia và cộng đồng nơi hoạt động. 

Hoàng Anh Gia Lai đang đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp (ảnh công nhân HAGL chăm sóc bò thịt - nguồn ảnh HAGL).

“Nhằm mang lại giá trị lâu dài cho tất cả các bên có liên quan, công ty định hướng phát triển bền vững một cách toàn diện bằng cách tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa lợi nhuận, quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội”, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cam kết hoạch định, phát triển và sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp theo đúng luật pháp và quy định có liên quan, cũng như thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng, bảo vệ các giá trị cộng đồng và bảo tồn các giá trị thiên nhiên. 

Thông qua những hoạt động này, Hoàng Anh Gia Lai mong muốn tạo được và duy trì niềm tin đối với các bên liên quan cũng như đạt được các chứng nhận bền vững cho các sản phẩm của mình.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết hiện Tổng Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đang lên kế hoạch thực hiện các hoạt động tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững sau này gồm: Phân tích những khiếm khuyết trong các hoạt động hiện nay trên cơ sở đối chiếu với chương trình chứng nhận phát triển bền vững; Phát triển hệ thống quản lý tích hợp; Và xây dựng năng lực thông qua việc phát triển các chính sách nhân sự và nội bộ, các hệ thống và quy trình nhằm thực hiện cam kết lâu dài của công ty.

Để thực hiện những cam kết của mình, Hoàng Anh Gia Lai mời  Bureau Veritas, công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và xác nhận.

Trước mắt sẽ thực hiện ngay hai hoạt động phân tích những khiếm khuyết trong các hoạt động hiện nay trên cơ sở đối chiếu với chương trình chứng nhận phát triển bền vững và phát triển hệ thống quản lý tích hợp 

Kết quả những đánh giá này dự kiến được công bố vào Quý 4 năm 2015.
Trước đó Hoàng Anh Gia Lai công bố niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai lên sàn chứng khoán TP.HCM trước ngày 31/7/2015. Việc niêm yết này nhằm thu hút vốn đầu tư vào các dự án nông nghiệp của tập đoàn này.

Mai Anh