Mía đường mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bầu Đức

16/08/2013 14:59 Theo Hải Quan Online
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2013 với lợi nhuận tăng vọt chủ yếu nhờ vào khoản doanh thu từ việc bán đường. Đây là quý đầu tiên HAG có doanh thu từ đường.
Trong kỳ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAG đạt 692 tỷ đồng, tăng 118% so với quý 2/2012, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 65%, lên mức 498.7 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 323 tỷ đồng.

Sản phẩm mía đường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính của HAG, doanh thu từ bán đường chiếm tỷ trọng lớn nhất với 304,7 tỷ đồng (chiếm 44% tổng doanh thu). Cùng với đó, doanh thu  bán sản phẩm, hàng hóa đạt 95,5 tỷ đồng, thu từ bán điện đạt 73,4 tỷ đồng, thu từ bán mủ cao su 60 tỷ đồng, thu từ bán căn hộ 54,7 tỷ đồng…

Sau khi trừ các chi phí, công ty thu về 332 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 79 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của HAG đạt 455 tỷ đồng, gấp 3 lần 6 tháng đầu năm 2012.

Tại thời điểm 30/6, HAG có 3.970 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm hơn 295 tỷ đồng so với cuối năm 2012, trong đó, tồn kho bất động sản chiếm tỷ trọng lớn, bao gồm chi phí của các căn hộ đang xây để bán, đất thổ cư, vật liệu xây dựng…

Công ty cũng có 19.367 tỷ đồng nợ phải trả, giảm nhẹ 1.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 9 tỷ đồng, tăng gần 40%; nợ dài hạn là 10.038 tỷ đồng, giảm gàn 3.700 tỷ đồng.
Theo Hải Quan Online