Mới hết tháng 5, PVN đã đạt doanh thu hơn 204 nghìn tỷ đồng

08/06/2017 16:32 Trúc Diệp
(GDVN) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 5 và 5 tháng năm 2017.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra; Có 1 phát hiện dầu khí mới.

Đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày).

Hết tháng 5, PVN đã đạt sản lượng 2,25 triệu tấn dầu.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,25 triệu tấn (vượt 10,4% so với kế hoạch Chính phủ giao), tính chung 5 tháng đầu năm đạt 11,0 triệu tấn (vượt 7,7% so với kế hoạch 5 tháng Chính phủ giao) và bằng 46,2% kế hoạch năm, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,34 triệu tấn (vượt 12,3% kế hoạch tháng), tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,62 triệu tấn (vượt 8,0% so với kế hoạch 5 tháng) và bằng 46,6% kế hoạch năm 2017 (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 5 tháng đạt 5,80 triệu tấn, vượt 8,6% - tương đương vượt 460 nghìn tấn so với kế hoạch 5 tháng; ở nước ngoài 5 tháng đạt 0,82 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 5 tháng).

Sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,90 tỷ m3, vượt 7,6% so với kế hoạch tháng), tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,38 tỷ m3, vượt 7,4%- tương đương vượt 0,3 tỷ m3 so với kế hoạch 5 tháng và bằng 45,6% kế hoạch năm 2017.

Sản xuất điện tháng 5 đạt 1,94 tỷ kWh, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,24 tỷ kWh và bằng 46,0% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 5 đạt 155,6 nghìn tấn, vượt 8,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 764,4 nghìn tấn, vượt 10,6% kế hoạch 5 tháng và bằng 50,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 530,3 nghìn tấn, vượt 5,5% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đạt 2,80 triệu tấn, vượt 16,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 204,8 nghìn tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 47% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 5 tháng đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 48% kế hoạch năm.

Giá dầu thô trung bình 5 tháng đầu năm 2017 là 55,2USD/thùng. Giá dầu Brent hiện tại đang dao động khoảng 50-52 USD/thùng.

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị đo lường ngoài hiện trường. 

Trong tháng 5/2017, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn trong tháng 5 đều vượt mức so với kế hoạch tháng đề ra.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn đã cơ bản hoàn các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra nổi bật là:

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn 5 tháng đều hoàn thành vượt mức từ 8-16% so với kế hoạch. Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 13,4% kế hoạch, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 13% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn.

Trúc Diệp