Ngân hàng "sa thải" hàng loạt nhân sự: Tin mừng?

20/11/2013 14:35 Vũ Tuấn Anh – Viện Quản Lý Việt Nam
(GDVN) - Bên cạnh những lo ngại về tình hình kinh doanh sụt giảm là một trong những nguyên nhân chính khiến các ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự, trên quan điểm vận hành kinh doanh ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam cho rằng, động thái cắt giảm nhân sự của ngành ngân hàng có thể xem là tin mừng...
Trong thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng có những quyết định cắt giảm nhân sự lớn. Từ trước đến nay, việc cắt giảm nhân sự là giải pháp thường sử dụng trong vận hành doanh nghiệp khi gặp các sức ép từ bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những lo ngại về tình hình kinh doanh sụt giảm là một trong những nguyên nhân chính khiến các ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự, trên quan điểm vận hành kinh doanh, ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam cho rằng, động thái cắt giảm nhân sự của ngành ngân hàng có thể xem là tin mừng, chứng tỏ quyết tâm thay đổi và nâng cao hiệu suất của toàn hệ thống.

Ngân hàng là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nóng. Khi tăng trưởng nóng, công tác tuyển dụng sẽ phải chấp nhận hạ thấp một số yêu cầu để có đủ nhân sự làm việc. Thông thường, sau những giai đoạn phát triển nóng sẽ tới giai đoạn ổn định và sa thải các nhân viên không đạt yêu cầu. Theo đó, sau 1-2 năm hoạt động, phương pháp thải loại nhân viên sẽ được áp dụng nhằm nâng cao năng suất và hiệu suất toàn hệ thống. Theo lý thuyết, sa thải các nhân viên cũ kém năng suất, ngân hàng sẽ có cơ hội tuyển dụng các nhân sự mới nhiệt huyết và có trình độ tốt hơn.

ACB giảm gần 1.300 nhân sự trong 9 tháng, riêng quý 3, ACB cắt giảm 703 vị trí và đang giữ là ngân hàng dẫn đầu về cắt giảm nhân sự hiện nay.

Doanh nghiệp cũng như cơ thể con người, luôn luôn cần nguồn máu mới bổ sung. Các nhân viên sau 3-4 năm làm việc sẽ có một bộ phận trở nên thụ động và không tự phát triển theo tốc độ và đòi  hỏi của công ty. Sa thải nhân viên cũng là một biện pháp quan trọng làm mới nỗ lực và khát vọng trong doanh nghiệp. 

Trên thực tế, khi sa thải các nhân viên có năng suất kém trong tổ chức, hiệu quả làm việc thường được nâng cao do 3 lý do: 1- Chi phí lương tiết kiệm sẽ được sử dụng để khuyến khích các nhân viên còn lại; 2- Các nhân viên còn lại sẽ gia tăng năng suất và hiệu suất do áp lực sa thải; 3- Các nhân viên tốt và xuất sắc sẽ cảm thấy khích lệ vì tổ chức thế hiện rõ chính sách phân biệt giữa nhân viên tốt và không tốt.

Sa thải nhân viên là liều thuốc tốt cho ngân hàng để gia tăng năng suất và hiệu suất. Tuy nhiên trên thực tế để phát huy hiệu quả tốt nhất của các hoạt động này, ngân hàng cũng như các tổng công ty lớn cần triển khai một hệ thống hoàn chỉnh các chính sách khác nhau để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Đầu tiên, tiêu chuẩn sa thải cần phải rõ ràng và công bằng đảm bảo đúng người ra đi. Một sự thật thường xảy ra tại các công ty đó là những người ra đi là những người không hài lòng với quản lý thay vì những người có năng suất và hiệu suất kém. Thứ hai, là chương trình truyền thông nội bộ và bên ngoài nhằm giải thích rõ những lý do và lợi ích chương trình sa thải nhân viên đem lại. Thứ ba, các chương trình sa thải nhân viên thông thường chỉ là phần mở đầu của dự án tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Để phát huy hiệu quả, các công ty cần phải thực hiện điều chỉnh mô hình, qui trình và tái cơ cấu tổ chức kinh doanh.

Đứng trước làn sóng sa thải và cắt giảm nhân sự, ông Vũ Tuấn Anh cho rằng, các ngân hàng nên bình tĩnh và đón nhận như một sự thật khách quan. Kinh doanh có lúc lên lúc xuống. Cắt giảm nhân sự nhằm mang lại sự linh hoạt, cơ cấu gọn nhẹ và tiết giảm chi phí là mục tiêu phát triển dài hạn bất kỳ tổ chức nào cũng phải hướng tới. Về phần nhân viên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cách tốt nhất để tránh sa thải hãy luôn luôn suy nghĩ rằng chúng ta sẽ bị sa thải để làm việc nghiêm túc và tự đào tạo phát triển.
Vũ Tuấn Anh – Viện Quản Lý Việt Nam