Ngân sách hụt thu vẫn chi sai 6.200 khoản

07/06/2016 14:37 Mai Anh
(GDVN) - Kho bạc Nhà nước phát hiện ước khoảng 6.200 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.

Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức tình hình thu chi ngân sách tháng 5/2016 và thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm. 

Theo đó, dù ngân sách đang hụt thu nhưng nhiều khoản chi ngân sách nhà nước không đúng quy định. Trong đó Kho bạc nhà nước đã phát hiện ước khoảng 6.200 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 6 tỷ đồng. 

Cũng theo số liệu Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt 71,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 396,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó duy nhất các khoản thu nội địa tăng, riêng tháng 5 ước đạt 51,3 nghìn tỷ; Lũy kế 5 tháng ước đạt 321,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,9% dự toán năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể thu tiền sử dụng đất thì tăng 10%).

Phát hiện ước khoảng 6.200 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 6 tỷ đồng - ảnh ngân hàng nhà nước.

Các khoản thu từ từ dầu thô, thu từ xuất nhập khẩu đều giảm. Trong đó dù dầu thô đã mang lại khoản thu 3,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 5 tăng 450 tỷ đồng so với tháng 4, nguyên nhân do giá thanh toán trong kỳ đạt 42 USD/thùng (tăng 3 USD/thùng so với tháng trước), tuy nhiên vẫn giảm 18 USD/thùng so với giá dự toán. 

Thu từ dầu thô 5 tháng đầu năm xấp xỉ  đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2% dự toán năm, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 5 tháng ước đạt 6,65 triệu tấn, bằng 47,5% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 5 tháng khoảng 38,1 USD/thùng, giảm 21,9 USD/thùng so giá tính dự toán.

Tương tự thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 5 ước đạt 16,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước đạt 58,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán năm, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Về điều hành thu ngân sách, trong 4 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 3.346 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2015; Số đã nộp ngân sách nhà nước 1.223 tỷ đồng, đạt 36,6% so với tổng số phải nộp qua thanh tra, kiểm tra. Thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tập trung xử lý, thu nợ thuế.

Dù thu ngân sách giảm nhưng khoản chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm lại tăng so với 5 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 5 ước 95,68 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng đầu năm đạt 466,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó chi đầu tư phát triển riêng tháng 5 ước 10,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng đạt xấp xỉ 68 nghìn tỷ đồng, bằng 26,7% dự toán năm, tăng 4,2% cùng kỳ năm 2015.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 5 vốn giải ngân cho các dự án là 67,1 nghìn tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 35,3% kế hoạch); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 21% kế hoạch (cùng kỳ năm 2015 đạt 27,8% kế hoạch).

Trong khi đó chi trả nợ và viện trợ riêng tháng 5 ước 12,67 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng xấp xỉ đạt 64,55 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính trong tháng 5 ước đạt 70,47 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 332 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

Mai Anh