Phạt 5 công ty đa cấp hơn 1 tỷ đồng

24/06/2016 15:06 Mai Anh
(GDVN) - Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương cho biết vừa xử phạt 5 công ty kinh doanh đa cấp với thu về tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng

Những doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền lớn nhất trong đợt kiểm tra xử lý lần này của Cục Quản lý cạnh tranh là Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam với số tiền xử phạt 430 triệu đồng;

Công ty Cổ phần Visi Việt Nam bị xử phạt 280 triệu đồng; Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng bị xử phạt 270 triệu đồng; Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam bịphạt 220 triệu đồng và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị xử phạt 190 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đều có chung các vi phạm như: Hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; Không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 

Cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; 

Không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp  đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; Đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đây không phải lần đầu tiên Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp do vi phạm các quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 21/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1052/QĐ-BCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại 07 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Ngày 9/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công thương ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong đó yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh, Sở Công thương các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý thị trường nhằm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp tại các doanh nghiệp.

Mai Anh