Phạt nặng những cửa hàng thu phí cà thẻ

06/05/2014 13:32 Phạm Liễu
(GDVN) - Tới đây, NHNN chính thức ban hành quy định, các đơn vị chấp nhận thẻ không được phép thu phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Theo quy định, khi khách hàng thanh toán qua thẻ thì điểm chấp nhận thẻ (cửa hàng) phải trả cho ngân hàng một mức phí về dịch vụ thanh toán, nghĩa là nhờ tiện ích của ngân hàng mà cửa hàng bán được hàng (trong trường hợp khách hàng không mang theo tiền mặt).

Theo đó, các ngân hàng quy định rõ mức phí trên sẽ do cửa hàng trả và không được thu thêm của khách hàng. Thế nhưng chủ các cửa hàng lại đẩy mức phí này sang để người tiêu dùng phải chịu. Nhiều trường hợp giao dịch lớn mà khách hàng đề nghị thanh toán bằng thẻ, nhiều cửa hàng hoặc đại lý sẽ từ chối khéo bằng cách thông báo “máy cà thẻ vừa hư” hoặc nếu khách quen sẽ đề nghị chuyển khoản để khỏi mất phí.

Ảnh minh họa.

 

Việc nhiều điểm bán hàng yêu cầu khách hàng phải trả phí cà thẻ đã khiến cho nhiều chủ thẻ bị thiệt thòi và ảnh hưởng đến chủ trương hạn chế sử dụng tiền mặt của NHNN. Thế nhưng tình trạng này trong tương lai sẽ được hạn chế khi NHNN chính thức ban hành quy định, các đơn vị chấp nhận thẻ không được phép thu phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

Quy định này nêu rõ, trong trường hợp đơn vị chấp nhận thẻ nâng giá hàng hóa, dịch vụ hoặc phân biệt giá khi nhận thanh toán bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt hoặc yêu cầu trả thêm phụ phí thì chủ thẻ có quyền khiếu nại và yêu cầu tổ chức phát hành thẻ rà soát.

Trường hợp đơn vị chấp nhận thẻ vi phạm quy định này, tổ chức thanh toán thẻ sẽ chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp khác theo điều khoản cam kết giữa hai bên.

Tổ chức vi phạm sẽ không được ký hợp đồng thanh toán với bất kỳ tổ chức thanh toán thẻ nào trong thời gian 1 năm, trường hợp tái phạm thì không được phép ký kết hợp đồng từ 3-5 năm.

Quy chế này cũng quy định chủ thẻ phải trả phí cho việc sử dụng thẻ, tuy nhiên tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải công bố rõ ràng các loại phí và mức phí trước khi chủ thẻ sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, NHNN cũng quy định việc cấp tín dụng qua thẻ phải tuân thủ theo quy định hiện hành về cấp tín dụng và ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro để bù đắp các rủi ro phát sinh từ nghiệp vụ phát hành, thanh toán thẻ. Số tiền cho vay thấu chi phải nằm trong giới hạn cho vay theo quy định hiện hành.

Phạm Liễu