Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh

07/01/2018 07:11 Trinh Phúc
(GDVN) - Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển.

Ngày 5/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát triển kinh tế biển phải gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng (ảnh minh họa - nguồn Chinhphu.vn).

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12/12/2017 về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết trên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền, các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 10/2018.

Trinh Phúc