Phó thủ tướng chỉ đạo đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng"

13/03/2014 13:50 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”.

Tại văn bản số 363/QĐ-TTg, ban hành mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

NHNN Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các Đề án; tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương trong phạm vi các Đề án.

Đồng thời, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự tham gia, phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các Đề án; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng.

NHẤT NGÔN