Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư 2.843,648 tỷ đồng

13/05/2015 10:01 Mai Anh
(GDVN) - Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG). Theo đó tính đến hết Quý 1 năm 2015 Số dư Quỹ BOG là 2.843,648 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) trong Quý I/2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31/12/2014 là 4.055,360 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 2.085,150 tỷ đồng.

Bộ Tài chính công khai tình hình sử dụng Quỹ BOG (ảnh minh họa - nguồn Internet)

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 3.303,646 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh: 6,784 tỷ đồng.

Như vậy, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2015) còn 2.843,648 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có số dư lớn nhất khi tính đến hết Quý I là trên 1.924 tỷ đồng (tổng trích Quỹ trong Quý I là 993 tỷ đồng; tổng chi Quỹ là 1.232 tỷ đồng; lãi phát sinh tên số dư tài khoản Quỹ BOG dương 3,5 tỷ đồng); 

Tiếp đến, Tổng Công ty Dầu Việt Nam có số dư Quỹ đến hết Quý I là 284,9 tỷ đồng (tổng tích Quỹ trong Quý đạt trên 331 tỷ; tổng chi Quỹ đạt 642,1 tỷ; Lãi phát sinh trên số dư TK Quỹ BOG dương trên 1 tỷ đồng); 

Tình hình sử dụng Quỹ BOG của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu (ảnh chụp màn hình)

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM ước số dư Quỹ tại thời điểm 31/3/2015 đạt trên 254,7 tỷ đồng (tổng số trích Quỹ trong Quý I đạt 127,3 tỷ đồng; ước tổng chi Quỹ trong Quý đạt 203,2 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư TK Quỹ BOG dương 611 triệu đồng).

Trước đó trong vòng 1 tháng (từ 26/3 đến 13/4) Liên Bộ Tài chính – Công thương đã liên tục có điều chỉnh giảm mức xả quỹ bình ổn xăng dầu và giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá.

Cụ thể ngày 26/3 Liên Bộ đã quyết định quyết định giảm mức xả quỹ bình ổn thay vì cho giảm giá mạnh hơn, theo đó các thương nhân đầu mối chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 1.020 đồng/lít.

Với quyết định này giá mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên ổn định.

Tiếp tục đến ngày 13/4, trước diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới có xu hướng giảm, Liên Bộ Tài chính – Công thương đã đưa ra quyết định điều chỉnh giảm giá cơ sở mặt hàng xăng dầu. Trong khi đó mức trích lập Quỹ Bình ổn giá cũng được giữ nguyên.

Mai Anh