SHB thông qua nhiều kế hoạch quan trọng năm 2016

22/04/2016 16:48 Ngọc Quang
(GDVN) - Chủ tịch SHB cam kết trước toàn thể cổ đông, ban lãnh đạo tiếp tục không ngừng nỗ lực vì quyền lợi của khách hành và sự phát triển thịnh vượng của SHB.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ 24. Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Năm 2015, SHB tiếp tục đạt mức tăng trưởng vượt bậc trên mọi mặt, đứng vững trong TOP 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT SHB - ông Đỗ Quang Hiển cam kết với cổ đông về sự phát triển của SHB. Ảnh: Bích Nga.

Cụ thể, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 đều đạt và tăng so với năm 2014: Tổng tài sản đạt 204.704 tỷ đồng (tăng trưởng 21,1%); Vốn huy động thị trường I đạt 157.503 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 23,7%); tổng dư nợ cho vay đạt 131.427 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.017.1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,72%. Trong năm 2015, SHB đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 7,5% bằng cổ phiếu.

Đại hội cổ đông SHB lần thứ 24 cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016 gắn với mục tiêu an toàn, hiệu quả, chú trọng phát triển bền vững, trong đó đáng chú ý so với năm 2015: Tổng tài sản sẽ tăng trưởng gần 14%; vốn điều lệ tăng trưởng 18%; lợi nhuận trước thuế tăng 32,7%; cổ tức dự kiến là 8,5%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%...

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT SHB – ông  Đỗ Quang Hiển cho biết thêm, trong thời gian tới, SHB có kế hoạch tái cấu trúc danh mục tài sản là bất động sản nhằm tăng lợi nhuận cho cổ đông.

Với những lợi thế lớn về thương hiệu, thị phần, nền tảng khách hàng, cùng với việc mở rộng hoạt động của SHB tại Lào, Campuchia, năm 2016 đã và đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho SHB tăng trưởng cả về chiều rộng và chiều sâu. HĐQT tin tưởng SHB sẽ thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh đã thông qua tại đại hội.

Ngọc Quang