Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng nhà nước

25/09/2015 14:45 Hồng Minh
(GDVN) - Ngày 23/9, Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra Bộ Giao thông vận tải, UBND TP Hà Nội và Ngân hàng nhà nước.

Theo đó với Bộ Giao thông Vận Tải và UBND TP Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tập trung vào nội dung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường do Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội và UBND TP.Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Thời kỳ thanh tra các dự án đã và đang thực hiện đầu tư từ năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2015; trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, làm rõ.

Thời gian thanh tra kéo dài 75 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Tại Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT (ảnh minh họa).

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Duy Bính - Phó vụ trưởng Vụ I làm trưởng đoàn và ông Lê Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng tổ giám sát.

Đối với các dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND TP Hà Nội thanh tra, kiểm tra, quan điểm của Thanh tra Chính phủ sẽ kế thừa có trách nhiệm, có thể có kiểm tra nhưng không thanh tra lại.

Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo Quyết định thanh tra số 2616/QĐ-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hang Nhà nước Việt Nam; thời kỳ thanh tra từ 1/10/2010 đến 30/6/2015 (khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên).

Thời gian thanh tra 40 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Quang Thía - Vụ trưởng Vụ II làm trưởng đoàn và ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng tổ giám sát.

Trước đó Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, kết luận thanh tra tỉnh Quang Ninh

Về phía các tổng công ty, tập đoàn thời gian qua Thanh tra Chính phủ cũng công bố một loạt quyết định thanh tra như thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thanh tra Ngân hàng Agribank.
                                                                                             

Hồng Minh