Thủ tướng nêu rõ 5 giải pháp cho ngành tài chính ngân hàng năm 2014

30/01/2014 06:54 Minh Hồng
(GDVN) - Tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Tài chính thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp điều hành năm 2014.

Đánh giá tình hình kinh tế năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chính phủ vẫn dồn mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội... 

Để làm được điều đó, nhiệm vụ nặng nề với ngành Tài chính cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa tốt hơn trong năm 2014 nhằm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành tài chính 2013

Cũng tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính thực hiện tốt 5 giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước để điều hành chặt chẽ, hiệu quả các chính sách tài khóa- tiền tệ, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy và phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong đó, phải thực hiện nghiêm các luật về thuế để bên cạnh việc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, cần đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách, tránh thất thu, nợ đọng thuế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để đạt các mục tiêu trong năm 2014 như phát hành thành công 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tăng bội chi ở mức 5,3% GDP nhưng không ảnh hưởng tới lạm phát, hay lãi suất và tỷ giá.

Thứ hai, tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Tài chính phải xác định rõ nhiệm vụ ngay từ đầu năm để có kế hoạch hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao với mục tiêu tăng thu, giảm chi để giảm bội chi, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn tài chính quốc gia.

Thứ ba, quản lý chặt chẽ tiết kiệm chi. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Bộ Tài chính cần có các giải pháp nhằm kiên quyết tiết kiệm chi. Trong trường hợp ngoài thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ cần kiến nghị trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp để triệt để tiết kiệm chi tiêu.

Thứ tư, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, trong tâm là tái cơ cấu đầu tư công theo hướng quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng để hệ thống tài chính- ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế hoạt động lành mạnh, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngành Tài chính đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là công tác cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, sử dụng tốt vốn của Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ hy vọng trong năm 2014, khi nền kinh tế được phục hồi, thị trường chứng khoán khởi sắc thì phải đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN.

Thứ năm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, vừa tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục, vừa phải đảm bảo thu đúng, thu đủ./

Minh Hồng